FAQs Complain Problems

हाम्रो नगरपालिकाको सेवा सुविधा कस्तो छ?

राम्रो
24% (12 votes)
नराम्रो
12% (6 votes)
अतिनराम्रो
63% (31 votes)
Total votes: 49